Fauna i flora

Lasy pokrywają ok. 57% powierzchni gminy. Rodzaj drzewostanu zależny jest od występującego podłoża. Na prawym brzegu Warty, gdzie dominują piaszczyste wydmy, odnaleźć możemy tylko sosny i brzozy. W skład Puszczy
Noteckiej w głównej mierze przeważają monokulturowe bory sosnowe. Jedynie w pobliżu jezior i nad strumieniami krajobraz jest wzbogacony olchami, dębami i topolami. Na lewym brzegu rzeki lasów jest mniej, lecz są one bardziej
urozmaicone. Porastają one głównie zbocza rynien jeziornych jak i liczne jary. Nad jez. Lutomskim i jez. Jaroszewskim znajdują się wspaniałe partie lasów bukowych. Na terenie sierakowskich lasów jest wiele pomników przyrody, które są pozostałością po dawnej puszczy zalegającej kiedyś całkowicie na tych terenach. Najwięcej jest dębów, często przekraczających 6 metrów w obwodzie. Najbardziej okazały dąb rośnie w Marianowie a jego obwód wynosi aż 780 cm. Na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego rośnie również kilka rzadkich roślin, do których należą między innymi: rosiczka okrągło i długolistna, goździk siny, przetacznik ząbkowany, skrzyp olbrzymi, lilię złotogów, oraz widlak spłaszczony. Puszcza słynie z obfitości grzybów: rosną tu borowiki, kozaki, maślaki, zielonki, kurki. Obecność na tych terenach dużej ilości grzybów, jest znaczącym czynnikiem przyciągającym turystów.

 

Bardzo bogaty jest świat zwierząt. W lasach żyją dziki, sarny, jelenie. To właśnie jeleń jest typowym przedstawicielem sierakowskich lasów i dlatego jego podobizna znajduję się w herbie gminy. Na całym obszarze można spotkać
borsuki i daniele. W ostatnich latach w pobliżu Sierakowa pojawiło się ponownie kilka watah wilków.
Duża liczba jezior sprzyja ptakom wodno – błotnym. Obok gatunków ogólnie spotykanych wymienić należy: bociana czarnego, gęgoła krzykliwego, czaple siwą, żurawia, kanię czarną i sokoła wędrownego. Nie daleko Mościejewa
gnieździ się orzeł bielik. W głębinach jez. Śremskiego żyją takie ryby jak sieja i sielawa, które wymagają do przeżycia głębokich i czystych wód. Miejsca o szczególnie ciekawej florze i faunie zostały uznane za
rezerwaty przyrody.   


1. „Buki nad Jez. Lutomskim”- rezerwat leśny (55 ha)
2. „Czaple wyspy”- rezerwat ornitologiczny (7,5 ha) położony na wyspach Jez. Kłosowskiego
3. „Cegliniec”- rezerwat leśny (4,5 ha) koło Borowego Młyna w Puszczy Noteckiej
4. „Mszar nad Jez. Mnich”- rezerwat torfowiskowy ( 6 ha)

fot: Wody na terenie gminy Sieraków. (opracował dr Arkadiusz Świderski)
Używamy cookies w celach świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że cookies będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej.